Przyimki czasu: vor, seit

Przyimek czasu vor

Nico ist vor einem Monat nach Deutschland gekommen.

Jeśli chcemy opisać czynność czy wydarzenie, które miały miejsce w przeszłości, a które już się zakończyły, używamy przyimka czasu vor. Określenie czasu po przyimku vor występuje w celowniku. Wyraża ono, ile czasu minęło już od danej czynności bądź wydarzenia.

  vor + celownik
der Monat vor einem Monat
die Woche vor einer Woche
das Jahr vor einem Jahr
die Monate vor drei Monaten
die Wochen vor drei Wochen
die Jahre vor drei Jahren

 

Ponieważ czynność/wydarzenie już się zakończyły, w zdaniu stosujemy formę czasu przeszłego:

Czas przeszły złożony (Perfekt): Nawin ist vor zwei Wochen nach Frankreich gezogen.

Czas przeszły prosty (Präteritum): Lisa hatte vor drei Wochen Urlaub.

 

Przyimek czasu seit

Nico lernt seit einem Monat Deutsch.

Przyimek seit sygnalizuje, że czynność, wydarzenie lub stan miały początek w przeszłości i jeszcze się nie zakończyły. Określenie czasu po przyimku seit stoi w celowniku. Wyraża ono, ile czasu trwa już dana czynność, wydarzenie lub stan.

  seit + celownik
der Monat seit einem Monat
die Woche seit einer Woche
das Jahr seit einem Jahr
die Monate seit drei Monaten
die Wochen seit drei Wochen
die Jahre seit drei Jahren

 

Ponieważ czynność/wydarzenie/stan jeszcze się nie zakończyły, w zdaniu zwykle stosujemy seit z czasem teraźniejszym.

Nico wohnt seit drei Wochen bei Inge.

 

 

Pojęcia gramatyczne w języku niemieckim:

die Präposition: Przyimki to przeważnie krótkie wyrazy, które łączą inne wyrazy lub grupy wyrazów. Określają wzajemną relację między istotami żywymi, przedmiotami lub faktami i zjawiskami.