Przyimki zmienne (3)

Przyimki zmienne z biernikiem

Większość przyimków wymaga zawsze tego samego przypadka. Istnieją jednak przyimki, które mogą go zmieniać. Czasem łączą się z celownikiem, a czasem z biernikiem. Dlatego nazywamy je przyimkami zmiennymi. W języku niemieckim jest dziewięć przyimków zmiennych: in, an, unter, über, auf, vor, hinter, neben oraz zwischen.

Przyimki te wymagają biernika, jeśli określają kierunek i odpowiadają na pytanie Wohin …?.

 Dwaj mężczyźni ładują regał do ciężarówki.
null DW

Wohin legen die Männer das Regal?
Sie legen das Regal in den Lastwagen.

Selma i jej rodzina pakują rzeczy i ładują je na ciężarówkę:

Ibrahim stellt die Kiste in den Lastwagen.
Aya stellt den Spiegel an die Wand.
Selma stellt die Tasche unter den Tisch.
Aya hängt die Jacken über den Stuhl.
Selma setzt den Teddy auf die Tasche.
Ibrahim legt den Teppich vor den Schrank.
Selma stellt die Stühle hinter das Regal.
Aya legt die Lampe neben den Schrank.
Ibrahim stellt die Kiste zwischen die Stühle.

Formy skrócone

Niektóre przyimki możemy połączyć w formy skrócone z następującymi rodzajnikami:

in + das = ins
an + das = ans

Czasami spotkasz się także z innymi formami skróconymi, które jednak nie zawsze są używane.

 

Czasowniki wskazujące kierunek

1. Czasowniki legen, stellen oraz setzen opisują ruch w przestrzeni i prawie zawsze wymagają...

●    ...dopełnienia bliższego (w bierniku):
Aya legt die Bücher in die Kiste.

●    ...dopełnienia, które odpowiada na pytanie Wohin ...?:
Aya legt die Bücher in die Kiste.

Czasowniki te więc bardzo często łączą się z przyimkiem zmiennym, który wymaga biernika.

 

2. Przyimki zmienne łączące się z biernikiem stosujemy, by wyrazić, gdzie coś powinno zostać odłożone, postawione bądź umieszczone. Używamy wówczas czasownika sollen (bez drugiego czasownika), kommen lub gehören.

Die Lampe soll über den Tisch.
Der Teddy kommt auf das Bett.
Das Familienfoto gehört an die Wand.

 


 

Pojęcia gramatyczne w języku niemieckim:

die Wechselpräposition: Niektóre przyimki miejsca są przyimkami zmiennymi, które mogą zostać użyte z dwoma różnymi przypadkami. Jeśli odpowiadają na pytanie Wo …?, wymagają celownika. Jeśli odpowiadają na pytanie Wohin ...?, łączą się z biernikiem.