Przymiotniki po sein

Ich bin groß. – Emma ist klein.

Emma i Nico stoją plecami do siebie.
null DW

Przymiotniki opisują istoty żywe, przedmioty bądź sytuacje. Bardzo często stosujemy je z czasownikiem sein. Przymiotnik stoi wtedy najczęściej za czasownikiem.

Podmiot

sein (odmieniony)

Przymiotnik
Das Haus ist alt.

 

Dla wielu przymiotników istnieją ich zaprzeczenia (antonimy), np.:

Nico ist groß. – Emma ist klein.

Das Auto ist alt. – Das Fahrrad ist neu.

Die Wohnung ist billig. – Das Haus ist teuer.


Najlepiej ucz się przymiotników w parach. Przymiotniki piszemy małą literą.

 

Pojęcia gramatyczne w języku niemieckim:

das Adjektiv: Przymiotniki to słowa, którymi opisuje się istoty żywe, przedmioty oraz sytuacje.