etwas ab|buchen
bucht ab, buchte ab, hat abgebucht

odpisywać coś z konta

ab|gehen
geht ab, ging ab, ist abgegangen

odchodzić, zostać potrącone (kwota)

auf etwas/jemanden achten
achtet, achtete, hat geachtet

zwracać uwagę, uważać na coś/na kogoś

etwas an|lassen
lässt an, ließ an, hat angelassen

nie wyłączać, nie gasić czegoś

sposób, forma, rodzaj

etwas aus|schalten
schaltet aus, schaltete aus, hat ausgeschaltet

wyłączać coś

etwas bescheinigen
bescheinigt, bescheinigte, hat bescheinigt

poświadczać coś

etwas ein|geben
gibt ein, gab ein, hat eingegeben

podawać, wprowadzać coś

ein|gehen
geht ein, ging ein, ist eingegangen

wpływać

etwas ein|richten
richtet ein, richtete ein, hat eingerichtet

zakładać, otwierać coś 

etwas ein|zahlen
zahlt ein, zahlte ein, hat eingezahlt

wpłacać coś 

jemanden an etwas erinnern
erinnert, erinnerte, hat erinnert

przypominać komuś o czymś

das Gas
hier nur Singular

gaz

im Minus sein
ist, war, ist gewesen

być na minusie

im Plus sein
ist, war, ist gewesen

być na plusie

einen Kredit auf|nehmen
nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen

brać kredyt

sich um etwas/jemanden kümmern
kümmert, kümmerte, hat gekümmert

troszczyć się o coś/o kogoś

polecenie zapłaty, obciążenie rachunku

paragon, pokwitowanie

rechnen
rechnet, rechnete, hat gerechnet
rechnen

liczyć

schauen
schaut, schaute, hat geschaut

patrzeć, spoglądać

jemandem etwas schicken
schickt, schickte, hat geschickt

wysyłać komuś coś

die Schulden (Plural)
hier nur Plural

długi

jemandem etwas schulden
schuldet, schuldete, hat geschuldet

być dłużnym komuś coś

zamiast

die TAN, die TANs
Kurzform von: Transaktionsnummer

TAN

etwas überweisen
überweist, überwies, hat überwiesen

przelewać coś (z konta na konto)

na dole

etwas verbrauchen
verbraucht, verbrauchte, hat verbraucht

zużywać coś

wynajmujący lokal

die Vorkasse
nur Singular

zapłata z góry

zapłata, płatność