Rzeczownik: rodzaj

Trzy rodzaje

Filiżanka kawy, poniżej napis: „der Kaffee”.
null colourbox.de

Do szklanki nalewane jest mleko, napis: „die Milch”.
null iStockphoto
Butelka wody, poniżej napis: „das Wasser”.
null colourbox.de

Niemieckie rzeczowniki mają rodzaj, czyli płeć gramatyczną.  Mogą być męskie, żeńskie lub nijakie. Rodzaje rzeczowników rozpoznajemy po rodzajnikach, które przed nimi stoją:

męski: der Kaffee, der Tee, der Saft

żeński: die Milch, die Limo, die Cola

nijaki: das Wasser, das Bier

Niestety, w języku niemieckim nie ma – z małymi wyjątkami – zasad, które to regulują. Dlatego musisz uczyć się rzeczowników razem z rodzajnikami.

W słowniku językowym przy każdym rzeczowniku figuruje albo rodzajnik określony, albo skrót:  m. (= męski),  f. (= żeński), n. (= nijaki).

Pojęcia gramatyczne w języku niemieckim:

das Nomen: Rzeczowniki nazywają istoty żywe, przedmioty oraz fakty i zjawiska. W języku niemieckim używamy również wymiennie określeń: Substantiv lub Hauptwort.

der Artikel: Rodzajniki to wyrazy pomocnicze, które mogą stać przed rzeczownikami. Wyrazy der, die i das są trzema rodzajnikami określonymi, po których rozpoznajemy gramatyczną płeć rzeczownika.

das Genus: Każdy rzeczownik ma rodzaj, czyli płeć gramatyczną. W języku niemieckim są trzy rodzaje:  maskulin, feminin i neutral. Rzeczowniki rodzaju męskiego mają rodzajnik der, żeńskiego die, a nijakiego das.