Max i Nico czekają na Lisę. Nica najwyraźniej coś gnębi. Kiedy Max pyta, co się stało, poznaje powód wyjazdu Nica do Niemiec – jego rodzice mają oczekiwania, przed którymi ucieka.

Aspiracje zawodowe

Tutaj nauczysz się:

  • mówić, jaki zawód chcesz chcesz wykonywać 
  • wyrażać, czego chcesz, a czego nie