wszyscy

wkrótce

obok

twój/twoja/twoje/twoi 

ależ, przecież

dreckig
dreckiger, am dreckigsten

brudny, brudno

(sich) duschen
duscht, duschte, hat geduscht
(sich) duschen

brać prysznic

wasz/wasza/wasze/wasi 

der Föhn, die Föhne

suszarka do włosów

jej

ich

Ihr(e)
formell, Singular und Plural

pana/pani/państwa

zawsze

Wejdź!

mój/moja/moje/moi

Chcesz się czegoś napić?

(etwas) putzen
putzt, putzte, hat geputzt

sprzątać (coś) 

sauber
sauberer, am saubersten

czysty, czysto

schlafen
schläft, schlief, hat geschlafen

spać

jego

nasz/nasza/nasze/nasi

warm
wärmer, am wärmsten

ciepły, ciepło