bitte
Kurzform von: bitte schön

proszę

(etwas) buchstabieren
buchstabiert, buchstabierte, hat buchstabiert

literować (coś)

Przeliteruj to, proszę.

Proszę to przeliterować.

to

fliegen
fliegt, flog, ist geflogen
fliegen

latać, fruwać

Powoli, proszę.

Mam na imię…

Jak się nazywasz?

Jak się pan/pani nazywa? Jak się państwo nazywają?

nie

nie

noch einmal
Kurzform: noch mal

jeszcze raz

Jeszcze raz, proszę.

etwas suchen
sucht, suchte, hat gesucht

szukać czegoś

ciotka, ciocia

Jak to się pisze?