Wolontariat

Pielęgniarz trzyma starszą pacjentkę za rękę.
Zwłaszcza starsi ludzie po prostu lubią towarzystwo.null colourbox.de

Wolontariat to dobrowolna działalność, za którą nie dostajesz pieniędzy. Wielu ludzi angażuje się w nią z pobudek idealistycznych, humanitarnych, politycznych lub religijnych, opowiadając się za bardziej sprawiedliwym światem.

Dużo wolontariuszy i wolontariuszek pomaga osobom potrzebującym czy społecznie pokrzywdzonym. Na przykład pomaga starszym ludziom w robieniu zakupów, organizuje kawiarenki dla bezdomnych bądź pomaga w odrabianiu lekcji dzieciom z rodzin mających problemy. Pomagając uchodźcom, charytatywnie prowadzą kursy niemieckiego lub towarzyszą im w załatwianiu spraw urzędowych.

Inni ludzie angażują się w działalność polityczną i poświęcają się na przykład obronie praw człowieka, organizują spotkania oraz informują o nieprawidłowościach lub piszą listy protestacyjne. Dużo wolontariuszy i wolontariuszek działa także na rzecz przyrody. Uwrażliwiają innych na problemy związane z ekologią, chronią ptaki i opiekują się chorymi zwierzętami.

Jest wiele różnych możliwości zaangażowania się w wolontariat. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się podczas spotkań sąsiedzkich lub oczywiście w internecie.