W drodze na policję Nico i Lisa odwożą Emmę do koleżanki na urodziny. Podczas jazdy Nico rysuje Emmie cyferkowy obrazek, a Emma uczy Nica liczenia po niemiecku do dwunastu.

Liczebniki od 1 do 100

Tutaj nauczysz się:

  • liczenia do 100
  • stosowania liczebników w różnych kontekstach