acht

osiem

achtzig

osiemdziesiąt

Do jutra!

drei

trzy

dreißig

trzydzieści

eins

jeden

elf

jedenaście

Emma ist acht Jahre alt.
Kurzform: Emma ist acht.

Emma ma osiem lat.

feiern
feiert, feierte, hat gefeiert
feiern

świętować, wyprawiać imprezę

fünf

pięć

fünfzig

pięćdziesiąt

Ich werde acht Jahre alt.
Kurzform: Ich werde acht.

Skończę osiem lat.

Lotte wird acht Jahre alt.
Kurzform: Lotte wird acht.

Lotte skończy osiem lat.

neun

dziewięć

neunzig

dziewięćdziesiąt

sechs

sześć

sechzig

sześćdziesiąt

sieben

siedem

siebzig

siedemdziesiąt

vier

cztery

vierzig

czterdzieści

Ile lat ma Emma?

zehn

dziesięć

zwanzig

dwadzieścia

zwei

dwa

zwölf

dwanaście