Zaimki zwrotne

Podsumowanie: Zaimki osobowe i zaimki zwrotne

Znasz już zaimki osobowe i zaimki zwrotne. W 1. i 2. osobie liczby pojedynczej i liczby mnogiej zaimki osobowe i zwrotne są identyczne. Różnice pojawiają się tylko w 3. osobie liczby pojedynczej i mnogiej.

Jeszcze raz przyjrzyj się różnicom:

Biernik:

Max i Tarek zapomnieli o jubileuszu. Nico przypomina im o tym:
Nico erinnert sie an das Jubiläum. (Podmiot nie jest identyczny z dopełnieniem.)

Max i Tarek nie zapomnieli o jubileuszu. Max i Tarek pamiętają:
Max und Tarek erinnern sich an das Jubiläum. (Podmiot jest identyczny z dopełnieniem w bierniku.)

 

Zaimki osobowe

Zaimki zwrotne

mich
dich
ihn
sie
es

mich
dich
sich
sich
sich

uns
euch
sie
Sie

uns
euch
sich
sich

 

Celownik:

Nico szuka pracy. Tarek życzy mu powodzenia:
Tarek wünscht ihm viel Erfolg. (Podmiot nie jest identyczny z dopełnieniem w celowniku.)

Nico niedługo ma urodziny. Nico chciałby wyprawić imprezę:
Nico wünscht sich eine Party mit vielen Gästen – besonders mit Selma! (Podmiot jest identyczny z dopełnieniem w celowniku.)

 

Zaimki osobowe

Zaimki zwrotne

mir
dir
ihm
ihr
ihm

mir
dir
sich
sich
sich

uns
euch
ihnen
Ihnen

uns
euch
sich
sich
 

Pojęcia gramatyczne w języku niemieckim:

das Personalpronomen: Zaimki osobowe odnoszą się do istot żywych, przedmiotów lub faktów i zjawisk. Przykładami zaimków osobowych są: ich, du, Sie.

das Reflexivpronomen: Czasowniki zwrotne stosujemy razem z zaimkami zwrotnymi. Zaimki te odnoszą się do podmiotu. Forma podstawowa zaimka zwrotnego to sich.