Verificarea cunoștințelor

Verifică-ți cunoștințele din toate lecțiile de la nivelul A1 și încheie cursul cu un test. Obține apoi certificatul de competență lingvistică pentru nivelul A1 de la Deutsche Welle!