Після того, як гості пішли з вечірки, друзі примостилися біля вогнища. Поки вони смакують різні інтернаціональні страви, Навін зажурився...

Розмовляємо про країни

Тут ти навчишся:

  • говорити про традиційні страви з різних країн
  • вживати неозначений займенник «man»
  • розрізняти за інтонацією питальні та розповідні речення