حرف p P و واژه‌هایی با p P

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • P p
  • Pizza
  • Paprika