حرف t T و واژه‌هایی با t T

در اینجا با این آواها، حروف و واژه‌ها آشنا می‌شوی:

  • T t
  • Tomate
  • Brot