DEUTSCHKURSE | Deutschkurse Basis | Header

یادگیری رایگان زبان آلمانی از طریق آنلاین

با دوره‌های آموزش آلمانی که دویچه وله برای دستگاه‌های موبایل ارائه می‌کند، می‌توانی آسان و رایگان آلمانی یاد بگیری، خواه نوآموزان و خواه زبان‌آموزان متوسطه یا پیشرفته. در اینجا می‌توانی با دوره‌هایی در سطوح A1 تا C1 آلمانی بیاموزی از جمله با شنیدن اخبار یا موسیقی. آموزگاران زبان آلمانی نیز به صفحاتی در ارتباط با آموزش زبان آلمانی دسترسی دارند. 

دوره و برنامه مناسب خودت را پیدا کن

به‌روزرسانی روزانه: تازه‌ترین مطالب ما

گزیده‌های هیأت تحریریه