Czasowniki: miejsce/kierunek

Czasowniki wskazujące miejsce + przyimek zmienny + celownik

Język niemiecki dysponuje różnymi czasownikami, by opisać umiejscowienie czy położenie w przestrzeni. Po tych czasownikach bardzo często występuje przyimek zmienny z celownikiem.

Deutschkurse | Nicos Weg | Grammatik_A2_E10_L3_S3_Foto1
null colourbox.de


Der Teddy sitzt auf dem Boden.

 

Deutschkurse | Nicos Weg | Grammatik_A2_E10_L3_S3_Foto2
null colourbox.de


Der Teddy liegt auf dem Boden.

 

Deutschkurse | Nicos Weg | Grammatik_A2_E10_L3_S3_Foto3
null colourbox.de


Der Teddy steht auf dem Boden.

 

Deutschkurse | Nicos Weg | Grammatik_A2_E10_L3_S3_Foto4
null colourbox.de


Der Teddy hängt an der Leine.

 

Czasowniki wskazujące kierunek + biernik + przyimek zmienny + biernik

Wyżej wymienione czasowniki mają swoje odpowiedniki, które informują o tym, że ktoś lub coś zostaje przemieszczone w jakieś miejsce. Osoba lub przedmiot, które są przemieszczane w przestrzeni, to dopełnienie bliższe (w bierniku) zdania. Po przyimku zmiennym następuje biernik.

Emma setzt den Teddy auf den Boden.
Selma legt den Teddy auf den Boden.
Nina stellt den Teddy auf den Boden.
Lisa hängt den Teddy auf die Leine.

 

Czasownik hängen

Czasownika hängen możemy używać w obu przypadkach: Jeśli przyimek zmienny łączy się z celownikiem, podaje miejsce (Wo ...?). Jeśli zaś przyimek zmienny łączy się z biernikiem, hängen wyraża kierunek (Wohin ...?).

 

Przegląd:

Wo? Wohin?
sitzen setzen
liegen legen
stehen stellen
hängen hängen