żeby

jemanden/etwas erwarten
erwartet, erwartete, hat erwartet

oczekiwać kogoś/czegoś

(in etwas) investieren
investiert, investierte, hat investiert

inwestować w coś

etwas kühlen
kühlt, kühlte, hat gekühlt

chłodzić coś

widoczny, jawny, oczywisty, widocznie, jawnie

odkurzacz automatyczny, robot odkurzający

etwas durch vier teilen
teilt, teilte, hat geteilt

dzielić na cztery

żeby

sich versöhnen
versöhnt, versöhnte, hat versöhnt

pogodzić się

szalony, szalenie

do czego, po co

przynajmniej