Zdania okolicznikowe celu: um ... zu

Zdania okolicznikowe celu z um ... zu

Zdanie okolicznikowe celu jest zależne od zdania nadrzędnego, w którym opisywane jest działanie lub proces.

Działanie: Wir kaufen einen Saugroboter.

Zdanie okolicznikowe celu podaje cel, zamiar lub sens opisywanej czynności lub procesu. Jest oddzielone przecinkiem od zdania nadrzędnego.

Wir kaufen einen Saugroboter, um Zeit zu sparen.

Poboczne zdanie okolicznikowe celu z um … zu jest wprowadzane za pomocą spójnika um. Czasownik w zdaniu okolicznikowym celu stoi na jego końcu – w formie bezokolicznikowej + zu. Czasownik nie jest więc odmieniany. Jeśli  czasownik jest rozdzielnie złożony, zu zostaje włączone bezpośrednio do czasownika, przyjmując pozycję za przedrostkiem.

Ich brauche eine große Tasche, um die leeren Flaschen wegzubringen.

Poboczne zdanie okolicznikowe celu z um … zu nie ma własnego podmiotu. Dlatego stworzenie zdania zbudowanego w ten sposób jest możliwe tylko wtedy, gdy podmiot w zdaniu nadrzędnym i podrzędnym jest ten sam.

Ich hole einen Besen. Ich kehre die Terrasse.

Ich hole einen Besen, um die Terrasse zu kehren.

Jeśli podmiot nie jest identyczny, możemy użyć pobocznego zdania okolicznikowego celu, wprowadzonego przez spójnik damit.

 

Pojęcia gramatyczne w języku niemieckim:

der Infinitiv: Bezokolicznik jest podstawową formą czasownika, która nie podlega odmianie. W tej formie czasowniki figurują w słownikach i spisach słówek. Niemieckie czasowniki kończą się w bezokoliczniku na -(e)n.