U lekarza Nico musi pokazać kartę ubezpieczeniową i dokładnie opisać recepcjonistce, co i gdzie go boli. Czy Nico może mieć złamaną kość śródstopia?

Rejestracja u lekarza

Tutaj nauczysz się:

  • powiedzieć, co Cię boli i co Ci dolega
  • powiedzieć, co Ci wolno, a czego nie w przypadku choroby