bluten
blutet, blutete, hat geblutet
bluten

krwawić

dick
dicker, am dicksten

spuchnięty

przeziębiony

das Fieber, die Fieber

gorączka

dokładny, dokładnie

geschwollen
geschwollener, am geschwollensten

spuchnięty

der Husten, die Husten

kaszel

system odpornościowy

etwas kühlen
kühlt, kühlte, hat gekühlt

chłodzić coś

humor, nastrój

stark
stärker, am stärksten

mocno, bardzo

stürzen
stürzt, stürzte, ist gestürzt

upadać, przewracać się

Co się dzieje? Co się stało?

weh|tun
tut weh, tat weh, hat wehgetan

boleć

Pokaż!