Nico pyta Maksa i Tarka, czym się kiedyś zajmowali zawodowo. W trakcie rozmowy Max znajduje teczkę Lisy z dokumentami aplikacyjnymi. I co teraz? Lisa potrzebuje jej przecież na rozmowę kwalifikacyjną!

Opisywanie pracy

Tutaj nauczysz się:

  • więcej o innych zawodach
  • opisywania czynności zawodowych 
  • mówienia, co ktoś może lub musi robić