Podawanie czasu: nieformalnie (2)

Deutschkurse | Nicos Weg | A1_E08_L1_S10_Foto4
null DW

Es ist zwanzig vor sechs (morgens/nachmittags).

lub:

Es ist zwanzig Minuten vor sechs.

Na co dzień zazwyczaj podajemy godzinę w sposób nieformalny:

 • Stosujemy system 12-godzinny.
 • Jeśli konieczne, dodajemy: morgens, vormittags, mittags, nachmittags, abends lub nachts, by wyraźnie zaznaczyć porę.
 • Najpierw podajemy minuty, a potem godziny.
 • Używając przyimków vor oraz nach, możemy określić odstęp czasowy do pełnej godziny (plus/minus dwadzieścia minut) albo do połowy godziny (mniej niż dziesięć minut).

  

Deutschkurse | Nicos Weg | A1_E08_L1_S10_Foto1
null DW
 • Jeśli odstęp czasowy do pełnej godziny wynosi 15 minut, nie podajemy go w minutach, lecz używamy słowa Viertel:
  17:45 Uhr: Es ist Viertel vor sechs.
  18:15 Uhr: Es ist Viertel nach sechs.
 • Przy określaniu połowy godziny także nie podajemy minut, lecz mówimy:
  Es ist halb + liczba następnej pełnej godziny:
  17:30 Uhr: Es ist halb sechs.

 

Podsumowanie:

12:00 Uhr Es ist zwölf Uhr.
12:05 Uhr Es ist fünf (Minuten) nach zwölf.
12:10 Uhr Es ist zehn (Minuten) nach zwölf.
12:15 Uhr Es ist Viertel nach zwölf.*
12:20 Uhr Es ist zwanzig (Minuten) nach zwölf.
12:25 Uhr Es ist fünf (Minuten) vor halb eins.
12:30 Uhr Es ist halb eins.
12:35 Uhr Es ist fünf (Minuten) nach halb eins.
12:40 Uhr Es ist zwanzig (Minuten) vor eins.
12:45 Uhr Es ist Viertel vor eins.*
12:50 Uhr Es ist zehn (Minuten) vor eins.
12:55 Uhr Es ist fünf (Minuten) vor eins.
13:00 Uhr Es ist ein Uhr.**

 

* W niektórych regionach Niemiec mówi się także:

12:15 Uhr: Es ist viertel eins.
12:45 Uhr: Es ist drei viertel eins.

 

** Jeśli podajemy pełne godziny, często używamy słowa Uhr. W przypadku godziny pierwszej występuje nieregularność: używając słowa Uhr, mówimy: ein. Jeśli pominiemy Uhr, mówimy: eins.