Przyimki czasu

Określenia czasu z przyimkami

O porę pytamy Wann …? W odpowiedzi używamy przyimków um, am (= an + dem), im (= in + dem) lub in.

 

um + godzina:

Wann stehst du auf?
Ich stehe um sieben Uhr auf.

 

am + dzień tygodnia:

Wann gehst du ins Kino?
Ich gehe am Freitag ins Kino.

 

im + miesiąc lub pora roku:

Wann ist die Party?
Die Party ist im August.

Wann hast du Geburtstag?
Ich habe im Sommer Geburtstag.

 

in + określenie czasu wydarzenia w odniesieniu do czasu wypowiedzi (in … Minuten, Tagen, Wochen, Monaten, Jahren):

Wann beginnt der Kurs?
Der Kurs beginnt in 20 Minuten.

 

O ramy czasowe możemy zapytać w różny sposób.

By się dowiedzieć, kiedy coś się zaczyna i kończy, pytamy: Von wann … bis wann …? W odpowiedzi zaś używamy:

von … bis …+ odniesienie czasowe (np. godzina, dzień tygodnia, miesiąc, rok):

Von wann bis wann arbeitest du?
Ich arbeite von Montag bis Freitag von acht Uhr bis fünf Uhr.

 

Jeśli chcemy się tylko dowiedzieć, kiedy coś się zaczyna, pytamy: Ab wann …? Odpowiadamy zaś, używając:

ab + określenie czasu wydarzenia w odniesieniu do czasu wypowiedzi – po lub w jej trakcie (np. godzina, dzień tygodnia, miesiąc, rok):

Ab wann hat das Restaurant geöffnet?
Das Restaurant hat ab neun Uhr geöffnet.